Uutiskirjeen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Oppian (y-tunnus: 2878690-6)
PL 44
02241 Espoo

Mitä tietoja minusta kerätään?
Rekisteriin tallennetaan nimi ja sähköpostiosoite.

Mihin henkilötietoja käytetään?
Henkilötietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Tiedot rekisteröidyistä saadaan esimerkiksi oppian.fi -sivujen yhteydenottolomakkeiden kautta tai luotettavista julkisista lähteistä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?
Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille:  Emme luovuta henkilötietoja kolmansille ospauolille.

Tietojen luovuttajan oikeudet:
– Tarkistusoikeus
– Oikaisuoikeus
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Poisto-oikeus