Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot
Oppian (y-tunnus: 2878690-6)
PL 44
02241 Espoo

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavat henkilötiedot: nimi ja sähköpostiosoite.

Henkilötietoja käytetään sidosryhmäviestintään, kuten sähköisten tiedotteiden, uutiskirjeiden sekä kutsujen lähettämiseen. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. Oikeutettu etu voi olla esimerkiksi yrityksen oikeus edistää liiketoimintaansa myymällä ja markkinoimalla tuotteitaan.

Tiedot rekisteröidyistä saadaan esimerkiksi oppian.fi -sivujen yhteydenotto- ja tilauslomakkeiden kautta.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien hoitamiseksi.

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille tai siirrä niitä EU:n ulkopuolelle.

Tietojen luovuttajan oikeudet:
– Tarkistusoikeus
– Oikaisuoikeus
– Oikeus peruuttaa suostumus
– Poisto-oikeus